42% van de bedrijven heeft nog geen thuiswerkbeleid

thuiswerken blijft

Opmerkelijk genoeg hebben 6 op de 10 werkgevers nog niets gecommuniceerd over de manier van werken ná corona.

Uit het onderzoek onder 6.000 ondervraagden blijkt dat 42% van alle werkende Nederlanders nog niets van de werkgever of manager heeft gehoord hoe het na de coronacrisis binnen het bedrijf wordt omgegaan met thuis en/of op kantoor werken.

Bestuurders worstelen met de kaders, regels en richtlijnen die een succesvolle voortzetting van het hybride werken mogelijk moeten maken. Daarbij komt dat de individuele behoefte sterk verschillen, ook tussen de verschillende functies en rollen.  Er is ook sprake van pluriformiteit binnen directies.

Het paradoxale is dat werknemers juist zelf aangeven behoefte te hebben aan zowel duidelijke als globale regels en richtlijnen, waarbinnen ze de vrijheid hebben om zelf te bepalen waar, hoe en wanneer ze hun werk doen.

Met het versoepelen van de coronamaatregelen piept en kraakt de definitie van hoe een ‘normale werkweek’ eruit zou moeten zien. Tegelijkertijd betekent hybride werken voor veel bedrijven een omslag in denken.

Van hiërarchie en controle naar een cultuur die uitgaat van vertrouwen, vrijheid en eigen verantwoordelijkheid.

Werkgevers ervaren stevige dilemma’s: enerzijds hebben werknemers behoefte aan globale richtlijnen over de wijze waarop het ‘hybride werken’ (deels op de kantoor en deels thuis) moet worden ingevuld; anderzijds blijken Nederlandse werknemers sterk te hechten aan de keuzevrijheid om thuis te mogen werken (71%)Bedrijven gaan het gesprek over hiërarchische verhoudingen, persoonlijke posities en waardepatronen nog vaak uit de weg. “En dat terwijl de coronacrisis onze prioriteiten heeft verlegd.

Een belangrijk aandachtspunt voor de werkgever bij het realiseren van een thuiswerkbeleid:

De fysieke nadelen, de impact op vitaliteit van veel beeldbellen en andere Arbo gerelateerde bezwaren bij gebrekkige thuiswerkplekken..

goede thuiswerkfaciliteiten op nummer 1

Hybride werken vraagt om een helder thuiswerkbeleid

Wat moet er gebeuren om het hybride werken ook op de langere termijn succesvol binnen de bedrijfsvoering en het privéleven te integreren? Werkende Nederlanders die daar direct naar gevraagd wordt dringen aan op een lange termijn thuiswerkbeleid.Steeds meer werkgevers leggen de kaders vast voor de thuiswerkvergoedingen. Werkgevers die niet in staat zijn het werken en reizen anders te organiseren, zullen (talentvolle) werknemers zien vertrekken naar bedrijven die het hybride werken wel duurzaam hebben omarmd.Hoe verder de werkende van zijn thuislocatie werkt, hoe groter de behoefte om thuis te werken, zodat er minder tijd aan reizen verspild wordt. De meeste werkenden (77%) willen een thuiswerkvergoeding. Slechts een kwart krijgt die al. Voor 45 procent van de werkende Nederlanders maakt het voor de werkzaamheden niet uit waar hun woonplaats is om te kunnen werken.

“Wie toch teruggaat naar het oude normaal, ziet binnenkort talent vertrekken.” directeur Hugo Houppermans van de Coalitie Anders Reizen

Een structureel thuiswerkbeleid helpt bij ‘the war for talent’

Ook identificeert het onderzoek volgens Houppermans meerdere kansen voor werkgevers. “Om een voorbeeld te noemen: bijna de helft (45%) van de werkende Nederlanders zegt dat het niet meer uitmaakt waar ze wonen om hun beroep te kunnen uitoefenen. Dit betekent dat werkgevers bij het werven van talenten kunnen putten uit een grotere vijver. In de ‘war for talent’ kunnen ze zich bovendien onderscheiden door hybride werken te faciliteren.”Bron artikel: Publicatie resultaten grootschalig I&O-onderzoek naar werken en reizen na corona  12 oktober 2021. Voor het gehele onderzoek, klik hier.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Chat openen
1
Stel hier je vraag over dit artikel